Paham dan Syarikat di Minangkabau

Paham dalam artian disini bukanlah aliran. Tetapi pemahaman yang diperoleh oleh individu tentang sesuatu. Sesuai falsafah pokok ajaran Minangkabau, Alam takambang jadi guru, maka untuk memperoleh sebuah pemahaman  diibaratkan dengan keadaan alam.

Paham nan Ampek di Minangkabau

Paham Di waktu Bungo Kambang. Maksudnya pemahaman yang diperoleh seseorang melalui pemikiran yang tenang dan mendalam tentang sesuatu masalah. Paham diwaktu bungo kambang dalam adat disebutkan “kok bakato jalankan aka budi, diliek cuaco sadang tarang, itu maknanyo bungo kambang”.
 
Paham di wakatu Angin Lunak. Maksudnya pemahaman yang diperoleh seseorang diwaktu pikiran tenang tanpa dipengaruhi oleh pengaruh lain. Dalam adat disebutkan bahwa diwaktu angin lunak iolah wakatu aman jo damai, indak dimabuak apo-apo, sadang mandapek aka budi.
 
Paham Di wakatu Parantaran. Maksudnya pemahaman yang kita peroleh diantara dua keadaan yang saling bertentangan. Adat mengatakan tentang paham diwaktu parantaran, iyolah antaro tinggi jo randah, antaro suka jo duko, antaro lapa jo kanyang, disinan paham makonyo dapek.
 
Paham Di wakatu Tampek Tumbuah. Maksudnya pemahaman yang diperoleh seseorang dengan tiba-tiba dan spontan, adat menyatakan, indak baukua dijangkokan, indak maniliak bakandak hati, dimano tumbuah sinan disiangi, dimano jatuah situ ditengok, dimano tajadi kito timbang, tumbuah dialua dituruik, tumbuah di adat kito pakai, baiak di waktu nan mandatang, baikpun gayuang nan mananti, patuik dijawab disahuti.

Syarikat Nan Ampek.

Syarikat maksudnya hubungan atau persetujuan antara beberapa orang yang belum ditentukan hak masing-masing. Syarikat nan ampek ini sangat penting diketahui oleh seorang pemimpin atau niniak mamak di Minangkabau, terutama sekali dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sako dan pusako. Syarikat tersebut menurut adat ada 4 macam yaitu :
 
Syarikat-Syarikati. Maksudnya, perserikatan yang terjadi antara dua orang dan masing-masing mempunyai modal yang sama dan usaha yang sama. Dalam perserikatan ini kalau terjadi sengketa/perselisihan maka penyelesaian harus dibagi dua. Tentang syarikat-syarikati ini, adat menyatakan samo bapokok babalanjo, samo bajariah bausaho, kabukik samo mandaki, kalurah samo manurun, kalau balabo samo dibagi. Kok maukua samo panjang, kalau mambilai samo laweh, kok baragiah samo banyak.
 
Syarikat-Syarikat. Maksudnya perserikatan yang terjadi antara 2 orang, dimana yang satu menanam modal dan yang satu berusaha yang didasarkan kesepakatan diantara mereka berdua. Tentang syarikat ini adat menyatakan, surang bapokok babalanjo, surang bajariah bausaho, tagantuang ateh kato mufakat, kok tumbuah disiang tantang itu, kato dahulu batapati, kayu batakuak barabahkan, janji babuek batapati.
 
Syarikat Mawadha. Maksudnya perserikatan yang telah terjadi demikian adanya semenjak alam diciptakan Tuhan Maha Pencipta.
 
Syarikat Terkayo. Maksudnya perserikatan yang terjadi antara anak kemenakan dalam suatu kaum tentang soko dan pusako di Minangkabau. Tentang hal ini adat menyatakan, nan titiak sajo bak hujan, nan inggok sajo bak langau, misalnya syarikat sagalo waris dalam hal menagakkan gala (soko).

Suka Artikel Ini? Tetap dapatkan Informasi dengan Berlanggana via email

Comments

You must be logged in to post a comment.

Artikel Terkait
About Author

Dulunya ditulis di anakminang.com